Ruim 35 jaar actief lid van de PvdA en meer dan 40 jaar werkzaam in de welzijn- en zorgsector.

Mijn inzet, als sociaal democraat,  is een bijdrage te leveren aan oplossingen die recht doen aan de verscheidenheid en aan de gelijkheid van mensen. Zoals: het tegengaan van armoede, zorgen voor goed onderwijs, recht op volwaardige maatschappelijke participatie etc.Belangrijke kerntaken daarbij:

– ondersteuning bieden aan mensen die zich niet op eigen kracht en met hulp van hun directe   omgeving kunnen  handhaven;

– versterken van persoonlijke vaardigheden;

– versterken van sociale netwerken;

– bevorderen van sociale samenhang en versterken van directe leefomgeving zoals de buurt, de wijk;

– toegang krijgen tot onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting door informatie, activering en begeleiding.