Bestuurscommissie

Muriel Dalgliesh

Muriel Dalgliesh

Voorzitter bestuurscommissie

Algemene zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Financien, Jeugd, Welzijn, Diversiteit, Armoede en Participatie.
Ama Carr

Ama Carr

Fractievoorzitter

Onderwijskwaliteit, Opvoedingsondersteuning, Jongerenparticipatie, Armoedebeleid, Talentenontwikkeling
Michel Idsinga

Michel Idsinga

Fractielid

Woordvoerder WMO en fractiecoördinator voor de raadscommissie MO (Maatschappelijke Ontwikkeling).