Bestuurscommissie

Muriel Dalgliesh

Voorzitter bestuurscommissie

Algemene zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Financien, Jeugd, Welzijn, Diversiteit, Armoede en Participatie.

Ama Carr

Fractievoorzitter

Onderwijskwaliteit, Opvoedingsondersteuning, Jongerenparticipatie, Armoedebeleid, Talentenontwikkeling

Michel Idsinga

Fractielid

Woordvoerder WMO en fractiecoördinator voor de raadscommissie MO (Maatschappelijke Ontwikkeling).