Gemeenteraadslid

Nenita La Rose

Diversiteit, Zorg en Jeugdzorg, Volwasseneneducatie & inburgering, Armoedebeleid & Schuldhulpverlening

Wat is uw politieke verleden?
Ik heb niet eerder gekozen-politieke functies verricht, wel ruime ambtelijke ervaring op stedelijk niveau: medewerker/adjunct directeur van het kabinet van de Burgemeester van Amsterdam; Coördinator Internationale Betrekkingen van de Gemeente Amsterdam; directeur Publiekszaken/lid Managementteam Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Vervolgens leiding gegeven aan een internationale organisatie voor de Rechten van het Kind.

Waarom bent u in de politiek gegaan?
In de Amsterdamse stedelijke mengelmoes van mensen uit elke denkbare windstreek ben ik altijd maatschappelijk erg actief geweest. Als bestuurder van diverse non-profit organisaties en als vrijwilliger bij maatschappelijke initiatieven heb ik steeds mijn aandeel willen leveren aan de ontwikkeling van Amsterdam als vrije, tolerante en inclusieve gemeenschap. Dat wil ik nu doen als lid van de Amsterdamse Gemeenteraad. Ik ken Amsterdam erg goed. En ik heb overal ter wereld gezien hoe ontwikkelingen zich ten goede, maar ook desastreus ten kwade kunnen keren. Ik hoop met deze kennis en achtergrond een nuttige bijdrage aan de toekomst van Amsterdam te kunnen doen.

Over welke onderwerpen voert u namens uw fractie het woord?
Nog niet bekend

Wat hoopt u in 2022 voor Amsterdam bereikt te hebben?
Voor mij staat het vraagstuk van de inclusiviteit centraal. Dat is in een grote en diverse stad de sleutel tot het oplossen van de meeste problemen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de hubisvesting, in de publieke ruimte en in het beslissen over een eerlijke verdeling van onze welvaart.

Wilt u verder nog iets kwijt?
Ik ben in Suriname geboren, als kind in de Pijp opgegroeid en nu al vele jaren inwoner van Amsterdam Zuidoost.

Bron: Gemeente Amsterdam