Personen

Nick Bolte

Nick Bolte

Voorzitter

Stephano Stoffel

Stephano Stoffel

Secretaris

Jacqueline Essien

Jacqueline Essien

Penningmeester

Walther Haaswijk

Walther Haaswijk

Algemeen bestuurslid

Muriel Dalgliesh

Muriel Dalgliesh

Voorzitter bestuurscommissie

Algemene zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Financien, Jeugd, Welzijn, Diversiteit, Armoede en Participatie.
Ama Carr

Ama Carr

Fractievoorzitter

Onderwijskwaliteit, Opvoedingsondersteuning, Jongerenparticipatie, Armoedebeleid, Talentenontwikkeling
Michel Idsinga

Michel Idsinga

Fractielid

Woordvoerder WMO en fractiecoördinator voor de raadscommissie MO (Maatschappelijke Ontwikkeling).