Stadsdeelvoorzitter

Tanja Jadnanansing

Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Jeugd & Welzijn, Zorg & Maatschappelijk ondersteuning, Arbeidsmarkt & Werk, Communicatie (incl. gebiedscommunicatie), Diversiteit & Discriminatie, Kunst & Cultuur, Sport & Recreatie

Tanja Jadnanansing is de benoemde Stadsdeelvoorzitter van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost.