23 oktober 2016

Uitnodiging open avond

Zuidoost wil vooruit, niet achteruit

 

“De man van de koningin” bracht nog kort geleden een werkbezoek aan Zuidoost. De sfeer was vrolijk, dat past bij Zuidoost. Jongeren uit Zuidoost hebben wel verteld waar het op staat. En dat het belangrijk is dat iemand als de Koning er ook voor hen is. En dat de politiek dit nalaat. Het college van VVD, D66 en SP dat de stad nu bestuurt, komt met een nieuwe ronde bezuinigingen die hard zullen aankomen, ook in Zuidoost. Maar er is ook goed nieuws. Wat staat te gebeuren?

 

Geen bezuinigingen op mensen maar investeringen in mensen

In de zomervakantie kwam er een brief van het stadsbestuur of de stadsdelen even wilde aangeven hoe 14 miljoen aan bezuinigingen gehaald kon worden. De bestuurscommissie Zuidoost kwam versneld bij elkaar. Eensgezind is vastgesteld dat het zo niet kon en dat is ook de toon in de stad. De bestuurscommissie loopt echter ook niet weg voor haar bestuurlijke rol en heeft met het mes op de keel wel een lijst gemaakt die aangeeft wat de bezuiniging voor Zuidoost gaan betekenen. En opnieuw eensgezind met de boodschap, dit kan dus niet zo. Alleen de tweemansfractie van D66 in Zuidoost zag het dit keer anders: die bezuiniging kon wel gehaald worden door de hele Brede School in Zuidoost op te doeken! Een woedende ingezonden brief in het Parool van de directeuren van 18 basisscholen in Zuidoost en een protestkaartenactie, vele duizenden, was het gevolg.

 

Hoe ernstig het afknijpen van budgetten is, treft ook de Buurtwerkkamers Zuidoost. Dankzij de eigen kracht van mensen, de inzet van vrijwilligers en een beperkt budget wordt fantastisch werk gedaan in Casa Jepie Makandra (Reigersbos, sinds 2011), Multibron (Venserpolder, sinds 2013), De Handreiking (H-buurt, sinds 2014). Stadsdeel en wooncorporaties hebben in 2015 besloten dat dit werk moest kunnen doorgaan. Maar voor 2017 is de financiering nog niet rond en met extra bezuinigingen op komst wordt dat voor het stadsdeel ook vrijwel onmogelijk gemaakt. Op de felle demonstratie voor de Stopera waar wethouder Vliegenthart van de SP niet thuis gaf, van donderdag 6 oktober (Hart van Nederland zond het uit) werd luid en duidelijk gescandeerd: “SP doe mee, SP doe mee”. PvdA en GroenLinks hebben in een motie ingediend dat de Buurtwerkkamers Zuidoost moeten blijven. De wethouders Vliegenthart (SP) en Van der Burg (VVD) hebben toegezegd dat er een oplossing komt. Wij zullen hen daar aan houden.

 

Het stadsbestuur wil de bezuinigingen op de stadsdelen nu gefaseerd doorvoeren, 7 miljoen in 1917 oplopend tot 14 miljoen in 2020. Voor Zuidoost weten wij de schade voor even beperkt te houden. Het gaat wel ten koste van de openbare ruimte, de markten, het opbouwwerk en het bestuurswerk. Maar richting 2020 komen ook budgetten voor de brede school, buurtinitiatieven, culturele evenementen onder vuur te liggen. Voor de begroting van de stad is deze bezuiniging van 14 miljoen volstrekt niet nodig. Toch dreigen deze voor VVD, D66 en SP te worden doorgezet. Het heeft hun voorkeur het werk van de bestuurscommissies stap voor stap te wurgen. Opheffen dus maar? Als dat is wat zij willen dan zullen de bewoners van Zuidoost, en zij niet alleen, steeds opnieuw de metro naar de Stopera nemen om van zich te laten horen. De eerstvolgende gelegenheid is de vergadering, met gelegenheid tot inspreken, van de brede raadscommissie begroting op donderdag 2 november vanaf 19.30 uur in de Boekmanzaal. De PvdA zal een motie indienen dat de hele bezuiniging van 14 miljoen van tafel kan en moet. VVD, D66 en SP zullen dan kleur moeten bekennen.

 

Ieder kind doet mee

Onze PvdA bewindslieden hebben er voor gezorgd dat vanaf 2017 elk jaar 100 miljoen euro wordt ingezet om iets te doen aan de situatie van 400.000 jongeren in Nederland. In Amsterdam zijn dat er z’n 40.000 en komt dus structureel voor jongeren 10 miljoen jaarlijks. Op voorstel van Zuidoost gaan wij in november in alle stadsdelen met iedereen die opkomt voor kwetsbare jongeren in gesprek. Om te horen hoe dit geld het beste effectief gebruikt worden. In Zuidoost brengen wij dit bij elkaar op een manifestatie op 22 november (datum onder voorbehoud). Onze fractie verwerkt de ideeën, brengt deze in de bestuurscommissie om deze gebundeld aan de Gemeenteraad aan te bieden: zo ziet Zuidoost het!

 

De vernieuwing voltooien

Vijfentwintig jaar geleden, burgemeester Van der Laan was toen politiek leider van de Amsterdamse PvdA, zijn wij de weg ingeslagen van sloop van een teveel aan hoogbouw en vernieuwing van het woonaanbod. PvdA bestuurders hebben zich hier consequent voor ingezet. Wij zijn trots op de resultaat, de beoordeling van hun wijk door de bewoners zit al jarenlang in de lift. Ook buiten de wijk kantelt het beeld en komen nu studenten, starters, jonge gezinnen op dit succes af. Zo kon de laatste klassieke hoogbouwflat van het Bijlmer Museum gered worden als Klusflat. Terwijl de nieuwbouw in Zuidoost snel aantrekt, 5.000 woningen erbij in de komende jaren, zijn er de bekende laatste loodjes, zoals de sloop van garages, betonkolossen die vooral leeg staan. Er moeten parkeeroplossingen komen, vanuit de stad komt ook het betaald parkeren naderbij. Op open gaten moeten woningen komen en daar zijn de buren bij nodig. De inbreng van bewoners uit de K buurt over de bouwplannen voor het open gebied naast metrostation Kraaiennest, nog van zomer 2014, dreigde uit beeld te raken. Onze bestuurder, Muriel Dalgliesh, heeft deze maand het advies richting stad aangepast en de moties uit de bestuurscommissie Zuidoost overgenomen. De bal ligt nu bij wethouder Erik van de Burg (VVD) en welbekend met Zuidoost. De uitwerking van deze en andere plannen kan op de kritische aandacht van ons allemaal rekenen.

 

Zuidoost: een stad groen en blauw

Zuidoost is en blijft een wijk met voor een stadsdeel in verhouding veen groen en blauw. De groene long van Zuidoost loopt straks helemaal door van de ingang van het Mandelapark bij het Bijlmertheater tot aan Driemond en met de Gaasperplas als schone blauwe kern. Dit is ook één van de recreatiegebieden aan de rand van Amsterdam waar honderdduizenden Amsterdammers van hun vrije tijd moeten kunnen genieten. Dan is wel een evenementenbeleid nodig dat ook grenzen stelt. De PvdA fractie heeft er op toegezien dat in het advies van de bestuurscommissie aan de burgemeester is opgenomen dat de minimale termijnen tussen twee evenementen ook moeten gelden voor de op- en afbouw. En dat jaarlijks onafhankelijke onderzoek, gefinancierd uit de leges van de evenementen, in beeld moet brengen welke overlast in welke mate door bewoners wordt ervaren. Ook hier houden wij de vinger aan de pols. Al moet ook gezegd dat wij aan de overlast door de groene overtunneling van de Gaasperdammerweg, en die is voor sommige bewoners tergend, weinig kunnen doen.

 

U leest, er is volop politiek werk te doen. Het nieuwe afdelingsbestuur is hard bezig met achterstallig onderhoud wat betreft het contact met onze fractie en de andere Amsterdamse afdelingen, met de ledenadministratie, met het ombudswerk, met het voorbereiden van twee verkiezingscampagnes die er aankomen, het opzetten van een campagneteam en nog veel meer.

Laat het ons weten wat u vindt en waar u een bijdrage aan wil leveren. Aan initiatieven die Zuidoost niet in de achteruit, maar in de versnelling vooruit zetten.

 

Wie wil worden bijgepraat en zich wil oriënteren op de bijdrage die jij misschien zou kunnen leveren, is van harte welkom op een werkbijeenkomst over activiteiten voor de komende maanden die in de stijgers moeten worden gezet: as. dinsdag, de 25e om 20.00 uur in No Limit.

 

Nick Bolte,

voorzitter afdeling PvdA Amsterdam Zuidoost