25 juni 2016

Uitnodiging ALV 29 juni

Op woensdag 29 juni a.s. organiseert de afdeling Zuidoost een speciale Algemene Leden Vergadering met als doel het kiezen van een nieuw afdelingsbestuur.

De bijeenkomst vindt plaats in NoLimit aanvang is 20:00 uur

Als vervolg op de ALV van 14 april jongstleden de voordrachtscommissie aan de slag gegaan. In eerste instantie waren er niet genoeg aanmeldingen voor een nieuw voltallig bestuur maar na verlenging van de aanmelddatum zijn er meerdere aanmeldingen gekomen en heeft de voordrachtscommissie haar selectie procedure kunnen houden.

Hieronder treft u het verslag van deze selectie aan en tevens het voorstel voor het nieuwe bestuur.

agenda 29 juni

verslag en voorstel

notulen ALV 14 april

Namens het afdelingsbestuur zien wij u graag komende woensdag 30 juni.