PvdA Zuidoost doet mee!

5 december 2017

Op 21 maart 2018 wordt in Zuidoost een stadsdeelcommissie gekozen van twaalf leden. Zij worden per wijk gekozen, in elke wijk vier leden. In Zuidoost zijn er drie kieswijken. De twaalf gekozenen krijgen vier jaar lang de verantwoordelijkheid de bestuurders van gemeente en stadsdeel op de huid te zitten, het geluid van Zuidoost ook ongevraagd te laten horen.

De ledenvergadering van 16 november heeft besloten dat de PvdA Zuidoost in alle drie de wijken met een lijst uitkomt:
• PvdA Bijlmer Centrum (postcode 1102)
• PvdA Bijlmer Oost (postcode 1103-1104)
• PvdA Gaasperdam (postcode 1106-1107-1108-1109)

Besloten is dat alle leden zich kunnen aanmelden als kandidaat voor de lijst in de wijk waar zij wonen. Zij krijgen de gelegenheid zich aan de leden in hun wijk te presenteren. De leden krijgen de gelegenheid schriftelijk hun stem uit te brengen over de volgorde op de PvdA lijst van de wijk waar zij wonen. De uitslag hiervan wordt als advies aan de leden gepubliceerd. Op de ledenvergadering van de afdeling Zuidoost stellen wij gezamenlijk de volgorde op elk van drie lijsten vast. Onze kandidaten die door de bewoners worden gekozen vormen samen de PvdA fractie is de stadsdeelcommissie.

De ledenvergadering is tevens akkoord gegaan met de begroting van de afdeling voor 2018, waarin zijn opgenomen de afspraken over de financiering van de verkiezingscampagne voor Gemeenteraad van Amsterdam en stadsdeelcommissie Zuidoost.
In Amsterdam werken wij met één gezamenlijk verkiezingsprogramma dat 22 november is gepresenteerd. Met speerpunten die ook voor Zuidoost belangrijk zijn. In de campagne voor de stadsdeelcommissie zullen daarnaast speerpunten naar voren komen die belangrijk zijn voor bewoners in elk van de eigen kieswijken.

In de ledenbrief van december worden de leden geïnformeerd hoe zij zich kandidaat kunnen stellen voor de lijst in hun wijk, hoe zij zich kunnen presenteren en hoe het vaststellen van de lijst in de loop van januari 2018 zal plaatsvinden. De lijsten worden 5 februari 2018 ingediend.

Het afdelingsbestuur PvdA Amsterdam Zuidoost