Ledenbrief november 2018

2 december 2018

De eerste honderd dagen van Tanja Jadnanansing, de nieuwe stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, zijn enthousiast besproken. Naast haar taak als voorzitter, veiligheid is daar een belangrijk onderdeel van, staat voor Tanja de jeugd van Zuidoost voorop. Dit is haar passie en de toekomst van Zuidoost. Zo komt er extra geld voor empowerment van jongeren en huiswerkbegeleiding. Ook jongeren huisvesting, het vinden van een eigen plek, een starterswoning is iets dat veel leden bezig houdt. Het mag niet zo zijn dat de extra woningen die gebouwd gaan worden alleen bereikbaar zijn voor mensen met meer inkomen van buiten Zuidoost. Nu Zuidoost in de lift zit moet iedereen daarin mee kunnen doen.

Te gast op de ledenvergadering waren Ron de Boer, voorzitter, en Albert Keesman, fractievoorzitter, van de PvdA Weesp. Op 1 april 2019 gaan de ambtenaren van Weesp al in dienst van Amsterdam en volgt daarop de bestuurlijke inrichting dat Weesp samen met Driemond het vierde gebiedsdeel van Zuidoost wordt. Als PvdA werken wij daarin graag samen. Voor de foto: https://www.facebook.com/pvdaweesp

Het nieuwe afdelingsbestuur is met algemene instemming door de leden geïnstalleerd. Ook de kernpunten uit het werkplan zijn besproken. Noteer alvast in uw agenda: donderdag december 20 december 2018 manifestatie met en door jongeren in NoLimit. Over de aandacht die nu moet uitgaan naar het basisonderwijs in Zuidoost hoort u begin 2019 meer. Op de voorjaarsvergadering van de afdeling staat de toekomst van de sociaaldemocratie zelf met stip op de agenda.

Het afdelingsbestuur,

Nick Bolte, voorzitter – Stephano Stoffel, secretaris – Walter Haaswijk, penningmeester – Jihad el Haidouri en Shaa’ba van Luijk, bestuurslid jongeren – Ben Huisman, campagnecoördinator – Henk Boldewijn, bestuurslid onderwijs – Alida Landbrug, bestuurslid ouderen – Nishan Sapkota, algemeen bestuurslid