26 november 2015

Algemene Ledenvergadering 10 december 2015

Op donderdag 10 december a.s. organiseert de afdeling Zuidoost de laatste ledenbijeenkomst van dit jaar. Centraal staat deze keer een aantal thema’s die voor Zuidoost in het bijzonder van belang zijn.

De bijeenkomst vindt plaats in de EBG-kerk, Kortvoort 73 (langs de Karspeldreef), vanaf 20.00 uur.

Op de agenda:

 1. opening door de waarnemend voorzitter
 2. mededelingen
 3. verslag afdelingsvergadering 11 december 2014
 4. berichten uit de bestuurscommissie Zuidoost door de fractie
 5. stand van zaken afdelingsbestuur
 6. vaststellen werkplan en begroting 2016 afdeling Zuidoost
 7. discussie over drie thema’s:
  1. netwerken
  2. digitalisering partij werkzaamheden
  3. ledenwerving
 8. v.t.t.k.
 9. rondvraag en sluiting (ca. 22.00 uur)

Toelichting bij agendapunt 3: in maart dit jaar is er tijdens de ALV het complete bestuur opnieuw gekozen, inmiddels zijn Hassan, Ronald & Mitchel door verschillende redenen niet meer actief in het bestuur. Uiteraard danken we hen voor hun inzet, maar tegelijkertijd willen we vooruit kijken. De huidige leden van het bestuur willen graag een aantal nieuwe actieve leden, welke zich graag willen inzetten voor een sociaal en sterk Zuidoost, verwelkomen in het bestuur. Dit kan in eerste instantie door samen te werken met het huidige bestuur en de fractie en wanneer er op de volgende ALV nieuwe bestuursleden gekozen gaan worden kunnen zij als kandidaat voor het bestuur voorgesteld worden.

Toelichting bij agendapunt 6: werkplan en begroting 2016

Het werkplan en de begroting vindt u op

amsterdamzuidoost.pvda.nl/werkplan2016

amsterdamzuidoost.pvda.nl/begroting2016

toelichting/begroting2016

Toelichting bij agendapunt 5: discussie over drie thema’s

Als afdelingsbestuur willen we graag weten wat er leeft onder onze leden, hiervoor hebben we onlangs u ook per telefoon en/of sms gevraagd voor ideeën voor het nieuwe jaar.

Er veranderd tegenwoordig veel, meer en meer gaat digitaal, wat betekend dit voor iedereen, is het wel mogelijk voor iedereen om hier in mee te gaan, hoe kunnen we dit tot ons voordeel gebruiken en hoe zorgen we ervoor dat zij die niet mee gaan in het digitaliseren niet achterblijven. Graag willen we met u hierover in gesprek gaan en dat doen voor de volgende thema’s: netwerken, digitalisering en ledenwerving. Wie doet wat in Zuidoost, hoe kunnen we met behulp van deze thema’s het komende jaar onze activiteiten voorbereiden en dit in onze discussies centraal stellen, hoe informeren we onze vertegenwoordigers in het stadhuis en in de Tweede Kamer hierover? Genoeg om een eerste discussie aan te besteden.

 

Met groet, namens het afdelingsbestuur,

 

Stephano Stoffel

Secretaris