24 januari 2017

Actief afdelingspartijlid gehuldigd

Talita Keerveld is een zingende conductrice op de tram en kleurrijk gezicht van Venserpolder, ook op de app Venserpoldertogether. Talita vertegenwoordigt net zo makkelijk Nederland èn Suriname op een internationale vrouwen conferentie in Nepal, als dat zij op Prinsjesdag voorlichting organiseert over budgetteren. Ook mensen zonder papieren wil zij niet aan hun lot overlaten. Recent was Talita enthousiaste aanjager van de actie op de stoep van de Stopera tot behoud van de Buurtwerkkamers Zuidoost.