17 mei 2018, van 20:00 tot 22:00

Donderdag 17 mei Algemene Leden Vergadering afdeling Amsterdam Zuidoost

Noteer (onder voorbehoud) alvast is uw agenda:
Donderdag 17 mei Algemene Leden Vergadering afdeling Amsterdam Zuidoost. Agenda:
• Vooruitblik nieuw College en bestuursakkoord – nieuwe stadsdeelcommissie Zuidoost
• Terugblik verkiezingen, jaarrekening 2017, (her)verkiezing afdelingsbestuur.
Nader bericht krijgt u later.