24 april 2016

Uitnodiging maandelijkse netwerkborrel

De PvdA Amsterdam Zuidoost nodigt leden, sympathisanten en belangstellenden uit

voor de maandelijkse afdelingsnetwerkborrel op donderdag 28 april 2016 in NoLimit,

Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

18:00 – 18:30 uur Inloop

18:30 – 18:32 uur Opening door de afdelingsvoorzitter

18:32 – 18:35 uur Korte inleiding voor de gastspreker dhr. Lammert Postma (omgevingsmanager van het project overkluizing A9 – Rijkswaterstaat) door Gemeenteraadslid Henk Boldewijn

18:35 – 19:20 uur Presentatie door dhr. Lammert Postma

De werkzaamheden aan de A9 vorderen gestaag en de overlast voor bewoners is ook duidelijk merkbaar. De heer Lammert Postma zal hierover een presentatie geven. Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

19:20 – 20:00 uur Presentatie door Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing over vmbo en mbo onderwijs

Tanja Jadnanansing gaat graag met u in debat over de vraag hoe jongeren in het beroepsonderwijs de beste editie van zichzelf worden. Hoe zij worden begeleid voor bijvoorbeeld stage en de belemmeringen daarbij zoals discriminatie.

Graag vertelt zij over de LEF methode die zij heeft ontwikkelt en uitdraagt samen met jongeren uit het beroepsonderwijs.

20:00 – 20:05 uur Huldiging vmbo en mbo docenten uit Zuidoost

20:05 – 20:07 uur Dankwoord en sluiting door de afdelingsvoorzitter

20:07 – 20:30 uur Netwerkborrel