10 april 2016

Uitnodiging ALV 14 april

Op donderdag 14 april a.s. organiseert de afdeling Zuidoost de eerste Algemene Leden Vergadering van dit jaar. Centraal staat deze keer een aantal thema’s die voor Zuidoost in het bijzonder van belang zijn, waaronder de toekomstvisie van het afdelingsbestuur.

De bijeenkomst vindt plaats in de EBG-kerk, Kortvoort 73 (langs de Karspeldreef), vanaf 20.00 uur.

Op de agenda:

 1. opening door de waarnemend voorzitter
 2. mededelingen
 3. verslag afdelingsvergadering maart 2015
 4. berichten uit de bestuurscommissie Zuidoost door de fractie
 5. toekomstvisie afdelingsbestuur
 6. aankondiging nieuwe bestuursverkiezing
 7. verkiezing gewestelijke afgevaardigde, congreslid en politieke ledenraad,
  Aanmelden kan tot en met de ALV
 8. jaarrekening verantwoording
 9. stand van zaken
 10. maandelijkse netwerkborrel
 11. digitalisering partij werkzaamheden
 12. ledenwerving
 13. w.v.t.t.k.
 14. rondvraag en sluiting (ca. 22.00 uur)

Toelichting bij agendapunt 6: volgend op de vooraankondiging van de ALV, waarin werd aangegeven dat er een nieuwe voorzitter gekozen moest worden, heeft het bestuur er voor gekozen om voor het volledige bestuur te kijken naar aanvulling en goede invulling van de posities waarmee een nieuw bestuur voor de komende twee jaar effectief aan de slag kan.

Toelichting bij agendapunt 5: visie bestuur Zuidoost, voor de voordrachtscommissie is het goed om te weten wat voor bestuur de afdeling nodig heeft en hiervoor heeft het bestuur in overleg een visie op papier gezet.

Het verslag van de ALV van vorig jaar, onze visie en de begroting en de toelichting op de begroting vindt u op:

amsterdamzuidoost.pvda.nl/jaarverslag-2015

amsterdamzuidoost.pvda.nl/jaarrekening-2015

amsterdamzuidoost.pvda.nl/toelichting-jaarrekening

amsterdamzuidoost.pvda.nl/visie-en-verjonging

amsterdamzuidoost.pvda.nl/verslag-alv

Namens het Afdelingsbestuur ZuidOost