27 maart 2017

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 maart 2017

 

Uitnodiging ledenvergadering PvdA Amsterdam Zuidoost, donderdag 30 maart 2017. Aanvang 20.00 uur buurthuis Gein, Wisseloord 83.

De klap dreunt na. Bij elkaar komen begint met het delen van onze teleurstelling en van onze kijk op wat er mis ging, wat anders moet. Wij staan voor twee uitdagingen. Waar willen wij met de PvdA naar toe? Maar ook, de aanloop naar de volgende verkiezingen is al weer begonnen. Daarom de volgende agenda voor deze ledenbijeenkomst.

De korte agenda:
1. Opening en welkom.
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag ledenvergadering 6 december 2016.
4. Vaststellen jaarrekening 2016.
5. Uitnodiging voor 1 mei in de Venser, met Hedy d’Ancona.

De hoofdagenda:
6. Terugblik op campagne en uitslag Tweede Kamerverkiezing.
Hoe kon dit gebeuren en hoe nu verder? Wij vragen het u, de leden. En wij komen met ideeën hoe gezamenlijk invloed uit te oefenen op het landelijk debat in de partij.

7. Vooruitblik op de komende verkiezing voor Gemeenteraad en stadsdelen op 21 maart 2018. IJkpunten:

Welke koers zetten wij uit? Op 12 april staat op de ledenvergadering Amsterdam het Koersdocument op de agenda. Waar staan wij voor in Amsterdam? Hoe belangrijk is het kiezers aan te spreken die nu Groen Links en D66 stemmen? Hoe belangrijk is het weerwoord te bieden aan de opmars van partijen als DENK in Nieuw West, PVV in Noord en Artikel 1 in Zuidoost? En open debat is gewenst.

Wij vragen uw steun voor een  kandidatuur voor de commissie die met een advies komt over de PvdA kandidatenlijst voor de nieuw te kiezen Gemeenteraad.

Wij vragen uw steun voor het voorstel dat onze lijst voor de Gemeenteraad wordt opgebouwd door op de eerste zeven plekken een kandidaat uit elk van de zeven stadsdelen te plaatsen, evenals bij volgende zeven plekken en zo verder.

De verkiezingen voor het stadsdeel zelf zijn nog in nevelen gehuld. De verordening die regelt hoe het bestuurlijk stelsel er gaat uitzien, is er nog niet. De Gemeenteraad moet deze uiterlijk in mei vast stellen. Voor de zomer roept het afdelingsbestuur de leden bij elkaar over de vraag hoe wij met de nieuwe opzet van het stelsel zullen omgaan.

Het voornemen is dat direct na de zomer kandidaatstelling en debat plaats vindt voor de aanwijzing door de leden van de beoogd lijsttrekker in Zuidoost. De uitslag van de ledenraadpleging wordt bevestigd op de ALV van begin oktober.

Tot slot:
8. Politieke actualiteit:
* Muriel Dalgliesh, voorzitter dagelijks bestuur Zuidoost.
* Ama Carr, fractievoorzitter PvdA bestuurscommissie Zuidoost.
* Henk Boldewijn, lid PvdA fractie Gemeenteraad Amsterdam.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Het afdelingsbestuur PvdA Amsterdam Zuidoost, namens deze
Nick Bolte, voorzitter.