19 april 2016

Uitnodiging 1 mei viering in De Venser

Beste lezers,

 

Op 1 mei vieren wij weer de jaarlijkse 1 mei viering.

Voor deze dag ziet het programma er als volgt uit:

13.00         Inloop met koffie en gebak. Hans Borghardt pianist

13.45         Welkomstwoord

Anneke Wessels, locatiemanager.

Zang: “Morgenrood”.

14.00       Introductie: “Terugblikken en Vooruitkijken”

Ellen Loomans, humanistisch raadsvrouw

Filmfragment “De Fabriek”.

14.10        Aan het woord Ama Carr,

fractievoorzitter PvdA, Amsterdam Zuidoost.

14.20       Zang: De gedachten zijn vrij

14.25       Leden van het bestuur van De Jonge Socialisten stellen  zich               voor.

14.35       Pauze met een drankje en de vraag:

Wat waren de idealen vroeger en wat zijn de idealen nu?

Uitwisseling jongeren en ouderen.

14.55       Filmfragment: De Rotterdamse haven anno 2016.

15.00      Aan het woord: Caesar Bast, voorzitter Jonge Socialisten Amsterdam.

Uitwisseling met de zaal.

15.30      Zang: Op naar het Licht

15.35      Uitdelen van de rozen.

Lied: “Heb je het gehoord”: Jos de Rooij.

Slotwoord

16.00     Samenzang: “De Internationale”.