24 februari 2016

PvdA Zuidoost zoekt contact met bewoners die geconfronteerd worden met de gevolgen van de “Kostendelersnorm”

Op 1 januari is de kostendelersnorm in werking getreden. Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder in een huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering. Het idee hierachter is dat de woonkosten lager zijn, omdat men ze kan delen met anderen.

 

Fractie en afdelingsbestuur hebben kennis genomen van diverse verontrustende rapporten over de gevolgen van deze regeling.

 

Enkele van de vele voorbeelden genoemd in de rapporten:

  • De kostendelersnorm is ingevoerd voor mensen die samen met anderen in een huis wonen en een bijstandsuitkering ontvangen. Het idee is dat  zij kosten kunnen delen. Zo worden ouders met een inwonend kind van boven de 21 jaar gekort op hun bijstandsuitkering. Omdat zij niet meer kunnen rondkomen, vragen zij hun kind het huis uit te gaan.
  • Dakloze jongeren kunnen door de kostendelersnorm moeilijk onderdak vinden bij vrienden. De daklozenuitkering komt te vervallen als je onderdak hebt en als die vriend ook een uitkering heeft krijgt hij ook te maken met die kostendelersnorm.
  • Veel ouders en grootouders zouden hun (klein) kinderen met problemen willen helpen. Bijvoorbeeld door hen (tijdelijk) in huis te nemen. Veel (groot)ouders zien hier nu van af doordat dit gevolgen heeft voor hun uitkering.
  • Zoon met ernstige GGZ problemen woont bij zijn vader. Door de korting die met de kostendelersnorm gepaard gaat kan vader zijn huur niet meer betalen. Zoon is nu almaar meer in de war aan het raken, is nu aangemeld voor opname in de GGZ.
  • Vrouwen met kinderen kunnen na een scheiding door die kostendelersnorm bijvoorbeeld niet meer tijdelijk bij hun ouders intrekken.
  • Die barrière geldt bovendien ook voor ex-asielzoekers met een uitkering die vluchtelingen tijdelijk in huis willen nemen. Ook hier volgt een korting op de uitkering. Contactpersonen:Namens PvdA fractie Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost: Michel Idsinga; M.Idsinga@amsterdam.nlPS Afdelingsbestuur en fractie zijn voornemens de maatschappelijke gevolgen van de regeling ineen brede discussiebijeenkomst te bespreken in aanwezigheid van o.a. partijgenoten uit de 2e kamer en de regering.
  • Namens PvdA afdelingsbestuur Amsterdam Zuidoost: Stephano Stoffel: s.a.stoffel@kpnmail.nl
  • Om zicht te krijgen op de praktische consequenties van de regeling komen wij graag in contact met   bewoners die ons kunnen laten zien hoe ingrijpend de gevolgen van de regeling voor hen persoonlijk zijn.