9 oktober 2016

Nieuw bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 29 juni 2016 is er een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Ik stel u graag voor aan:

Nick Bolte – voorzitter

Jacqueline Essien – penningmeester

Stephano Stoffel – secretaris

Walther Haaswijk – algemeen bestuurslid

Jihad el Haidouri – algemeen bestuurslid

De komende twee jaar zullen zij aan de slag gaan onder het credo klein maar slagvaardig.