Ledenbrief september 2018

28 september 2018

Komende vrijdag 14 september Ode aan 50 jaar sterke vrouwen in de Bijlmer. Uitreiking van speciaal ontworpen hoofddoeken en met muziek van de Nazaten. Vanaf 18.30 uur in het Atrium van het Cultureel Educatief Centrum (CEC). Mis het niet.

De scholen zijn vorige week weer begonnen. Onze stadsdeelvoorzitter, Tanja Jadnanansing, is alle dertig scholen langs gegaan om hen te complimenteren. Met kunst en vliegwerk hebben alle klassen een eigen juf of meester. Dit vergt nu al het uiterste en wordt elk jaar lastiger. Als de eerste griepgolf zich aandient is de nood hoog: kinderen worden verdeeld over andere klassen. Het zou ondenkbaar moeten zijn maar is dat niet meer: kinderen krijgen soms dan maar even geen onderwijs, worden naar huis gestuurd ook. En dat terwijl juist het wegwerken van achterstanden van kinderen, het verbeteren van de CITO scores, de hoogste prioriteit zou moeten hebben. Het ondermijnt dat ieder kind mee moet kunnen doen. Wij zien dit als verreweg de belangrijkste politieke prioriteit. U gaat daar het hele jaar meer over horen, ook van ons.

Zet alvast in uw agenda: algemene ledenvergadering PvdA Zuidoost 8 november 2018.

Migratie blijft een emotioneel onderwerp. Twee tieners die op de valreep toch een toekomst krijgen. Omdat te veel Nederlanders toch echt niet ingeschakeld wilde worden bij een klopjacht. Minister Blok die in de Tweede Kamer met woorden strooit om weg te plakken wat velen in de VVD eigenlijk willen horen. Ondertussen is de multiculturele samenleving gewoon een feit. De vraag is ´hoe doen wij dat´? Ook de PvdA worstelt met die vraag. Vorige week ging Lodewijk Asscher in gesprek met leden in Amsterdam, ook uit Zuidoost. De centrale vraag is ‘hoe behouden wij draagvlak’ voor mensen die als vluchteling of gewoon op zoek naar een beter leven een toekomst in Nederland zoeken? In de kern is het antwoord ‘vertrouwen’ dat de politiek weet waar het mee bezig is, laat zien dat er regie is. Dat vertrouwen is te paard vertrokken en moet teruggewonnen door duidelijke taal. Belangrijk is daarbij ook dat de sociaal democratie, in heel Europa in de knel, daar gezamenlijk in optrekt. Onze inzet: het Vluchtelingenverdrag 1951 blijft leidend maar is geen ´open deur´. Het gaat niet uit van blijvend recht in gastland. Het is denkbaar dat hier bovengrenzen bij gehanteerd worden die op basis van internationale afspraken flexibel meebewegen met wat nodig is. De handel is vluchtpogingen is onterend en moet de kop ingedrukt door buitengrens Europa effectief te bewaken. Inde regio zelf, die 90% van de ontheemden opvangt, moet worden vastgesteld wie in aanmerking komen voor opvang in Europa. Dit moet zorgvuldig. Dit kan door de VN, de UHNCR, te vragen de meest kwetsbaren voor te dragen voor opvang in Europa.

Voor wie een beter leven zoekt in Europa is nu al de realiteit dat de meeste hier op visa en per vliegtuig binnen komen. Voor deze migrantengroep moet een heldere regeling komen voor (tijdelijk) verblijf en geleidelijke opbouw van rechten. Valkuil is dat deze ook kansen moet geven aan mensen die hier komen om ons ´vuile´ werk op te knappen. En niet alleen aan mensen die wij hier graag hebben als bijvoorbeeld verpleegsters en die in hun land van herkomst ook maar moeilijk gemist kunnen worden. Deze discussie gaat binnen de PvdA gevoerd worden. Er komt een partijbijeenkomst over. Wij zullen daar kritisch naar kijken en actief aan deelnemen.

Zet alvast in uw agenda: algemene ledenvergadering PvdA Zuidoost 8 november 2018.

De kandidaatstelling voor de verkiezingen in 2019 voor Provinciale Staten, en dus de Eerste Kamer, en voor de Waterschappen is gesloten. Wij gaan voor een plek op de lijst van één of meer kandidaten uit Zuidoost.

Het afdelingsbestuur, nu bestaande uit vijf leden waarvan twee jongeren, zoekt versterking. Wilt uw meedoen in het politieke handwerk, in welke vorm dan ook, laat het ons weten.

Het afdelingsbestuur PvdA Zuidoost,

Nick Bolte, voorzitter