20 november 2016

Ledenbrief november

Het belangrijkste eerst: morgenavond de manifestatie Ieder Kind doet mee, Maandagavond 21 november 20.00 uur in het CEC gebouw Bijlmerdreef 1289 (naast De Smeltkroes) Te veel kinderen groeien op in armoede, ook in Zuidoost. Dankzij de PvdA komt er extra geld. Wij gaan in gesprek met directeuren van basisscholen, Tweede Kamerlid Ama Asante, gemeenteraadslid Henk Boldewijn, stadsdeelvoorzitter Muriel Dalgliësh: hoe wordt dit extra geld het beste gebruikt? Komt allen!

Belangrijk is ook ons nieuwe verkiezingsprogramma 2017. Op de manifestatie Ieder Kind Doet Mee en daarna per mail krijgt u informatie over amendementen, ook uit Zuidoost. Wij vragen u dan deze te steunen, dat kan digitaal in de Ledenkamer tot donderdag 24 november. Als minimaal 100 leden hun stem aan een amendement geven, gaat dit door naar de landelijke Stemkamer. Van 2 tot 9 december kunnen alle leden dan digitaal stemmen in de Stemkamer. Gezamenlijk bepalen wij het programma van de PvdA voor de komende verkiezing van een nieuwe Tweede Kamer in maart 2017. Wij bespreken dit ook op onze Algemene Ledenvergadering afdeling Zuidoost op dinsdag 6 december, noteer dit alvast in uw agenda!

En verder:

De bezuinigingen van 14 miljoen op het werk van de stadsdelen dreigde rampzalig uit te pakken, bijvoorbeeld voor de brede scholen. Volgens D66 Zuidoost kon dit best. Acties vanuit de scholen: de open brief van schooldirecteuren en de 5000 protestkaarten hebben effect gehad. De bezuiniging is gehalveerd en de bestuurscommissie Zuidoost heeft de rest zo verdeeld dat de meest pijnlijke ingrepen zijn voorkomen. Goed werk.

Voor de Buurtwerkkamers Zuidoost dreigde sluiting in 2017. Zij vonden Muriël Dalgliesh aan hun zijde en hebben actie gevoerd op de stoep van de Stopera. PvdA en GL kwamen met een motie, de leus van de actievoerders was: “SP doe mee”. Het resultaat is dat de gehele Gemeenteraad er niet meer onder uit kon en de subsidie van 174.000 euro unaniem is toegekend. Buurtwerkkamers Zuidoost: gefeliciteerd. De oproep van Muriël, boegbeeld van Zuidoost, verleidde wethouder Erik van der Burg tot onheuse uitspraken over haar inzet voor haar bestuurlijk werk. De wethouder heeft Muriël zijn verontschuldigingen aangeboden, zaak gesloten.

De toekomst van de bestuurscommissie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. D66, VVD, SP willen niet verder met de invloed van gekozen volksvertegenwoordigers in de stadsdelen. Deze lopen hen teveel voor de voeten. Het effect zal vooral gevoeld worden door de stadsdelen met de moeilijkste sociale opgaven: Nieuw West, Zuidoost en Noord. Niet toevallig ook de stadsdelen met veel PvdA stemmers. Dus willen D66, VVD, SP de verkiezing door bewoners van hun eigen lokale bestuurders de nek omdraaien: stadsdeelbestuurders gaat het College van B&W in 2018 voortaan zelf benoemen.
De bestuurscommissie wordt dan een adviescommissie met geen enkele macht. De leden zullen op persoonlijke titel worden gekozen in de afzonderlijke gebieden. In Zuidoost zullen dat er drie zijn: Gaasperdam/Driemond, Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost. Er worden dan vier personen gekozen per gebied van twintig tot dertig duizend inwoners. Lokale democratie? Het kan zo uitwerken dat als een persoon is gekozen vanwege inzet voor meer groen, deze bij vertrek wordt opgevolgd door een persoon die geen groen maar juist meer evenementen wil.
Het eerste debat, afgelopen donderdag in de Gemeenteraad, is bitter verlopen. Het volgende debat is uitgesteld tot 12 januari 2017. PvdA en GL hebben aangegeven dat zij tegen dit voorstel zullen stemmen. Als D66, VVD en SP het er zo doorheen willen drukken, is er geen draagvlak. Misschien komt er ruimte voor gesprek. Wij houden u op de hoogte.

Sinterklaas is weer in het land met als het even kan kadootjes voor alle kinderen. Er zijn twee plekken waar de traditionele Zwarte Piet al jaren niet welkom is: Amsterdam Airport Schiphol en Amsterdam Zuidoost. Al in 1999 maken stadsdeel en basisscholen de afspraak dat de traditionele Zwarte Piet niet meer kan. In 2016 nemen winkelketens, het commerciële RTL de lijn van Schiphol over. Ook de winkeliers in Zuidoost sluiten zich hier nu bij aan. Het heeft even geduurd, maar nu kantelt het snel. Zuidoost heeft hier wel meer ervaring mee.

In Zuidoost tellen wij ook onze zegeningen. De laatste Bijlmerflat is gered als Klusflat. Meer mensen van buiten de wijk ontdekken dat het hier goed wonen is. Er worden weer volop woningen bijgebouwd. De vernieuwing bereikt nu ook de garages: er zijn er die verder gaan als World of Food, anderen komen in beheer bij de bewoners zelf en soms is sloop de beste oplossing. Het heeft even geduurd maar ons beleid van sloop en nieuwbouw doen het beeld over Zuidoost, de ‘Bijlmer’, nu snel kantelen. De drugsproblematiek is zelfs zo sterk vergrijsd en afgenomen dat er binnenkort ook in Zuidoost een coffeeshop komt (onder station Bijlmer).

Wij leven in Zuidoost echter niet in onze eigen bubbel. Wij zijn ook een migrantengemeenschap met verbindingen over de hele wereld. Het zijn heftige tijden. De verkiezing van Trump jaagt ook hier angst aan. Er zijn vele lessen uit te trekken. Hoe vuil de campage ook was, de belangrijkste les is misschien wel deze. De opkomst bij de verkiezing van Tump was opnieuw lager, lager dan bij Obama in 2012 en die was weer lager dan de opkomst in 2008, enzovoort. Het probleem van dalende opkomst is in Nederland niet anders. De lage opkomst is zeker ook een probleem in ons stadsdeel Zuidoost. Daar ligt ook voor de PvdA Zuidoost de belangrijkste uitdaging. Een uitdaging met een scherp randje.
Trump heeft mede kunnen winnen door het mobiliseren van angst voor migranten en onversneden racisme. Dit is iets van alle tijden en continenten. De volgende uitspraak klinkt even ironisch als actueel: “Als xenofoben en racisten het hier voor het zeggen krijgen, dan ga ik liever naar Rusland. Daar dienen ze hun ondemocratische systeem tenminste onverhuld op.” Dit is in 1854 gezegd door de beroemdste aller Amerikaanse presidenten: Abraham Lincoln. Zijn uitspraak was gericht tegen de aanjagers van haat tegen de Anderen. Er was een bloedige burgeroorlog voor nodig, maar de Verenigde Staten zijn het land gebleven van het bestuur van, voor en met het volk. Er is sinds Lincoln veel veranderd en ook nu laat de geschiedenis zich niet terugdraaien. Mensen willen vooruit en niet achteruit. Laten wij gezamenlijk ons best doen om de tijd van Trump vreedzaam door te komen.

Nick Bolte, voorzitter PvdA afdeling Amsterdam Zuidoost.