Ledenbrief mei 2018

3 mei 2018

De nieuwe stadsdeelcommissie is aan de slag gegaan. Uit hun midden hebben zij Roy Hofwijks aangewezen als voorzitter. Unaniem hebben zij direct al een aantal dringende adviezen uitgebracht aan de formateur van het nieuwe College van B&W. Adviezen over:
• Het nieuw te benoemen Dagelijks Bestuur en het belang van continuïteit in bestuur.
• De donkere wolken die hangen boven de toekomst van Langerlust en het werk daar voor mensen die niet zomaar terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Fractie en bestuur hebben 15 april ook meegedaan aan de demonstratie.

De vorming van een nieuw College van B&W van Amsterdam en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester is in volle gang. Het is nog wachten op ‘witte rook’. De datum van de ALV Amsterdam over deelname aan een programma-akkoord is dus nog onzeker.

Noteer (onder voorbehoud) alvast is uw agenda:
Donderdag 17 mei Algemene Leden Vergadering afdeling Amsterdam Zuidoost. Agenda:
• Vooruitblik nieuw College en bestuursakkoord – nieuwe stadsdeelcommissie Zuidoost
• Terugblik verkiezingen, jaarrekening 2017, (her)verkiezing afdelingsbestuur.
Nader bericht krijgt u later. Maar eerst:

Dinsdag 1 mei 2018 14.00-16.00 uur onze traditionele Viering 1 mei in huis
De Venser, Bertold Brechtstraat 1.
Lezing door Helen Burleson-Esajas. Samenzang met het koor Morgenrood. Met gebakje en rozen voor de huisbewoners.

Vrijdag 4 mei 2018 stille tocht 19.10 uur vanaf metrostation Holendrecht naar monument bij de Drecht, 20.00 uur stilte, kranslegging.

Zaterdag 5 mei 2018 12.00-15.00 uur Maduro-Lezing door Samira Rafaela. In het CEC, ruimte OSCAM, Bijlmerdreef 1289.
Ook met presentatie documentaire Over het leven tijdens WOII op de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname.

Het afdelingsbestuur PvdA Amsterdam Zuidoost.