Ledenbrief juni

3 juli 2017

Koopkracht is van waarde

Lodewijk Asscher heeft een duidelijk signaal afgegeven. Toen het noodzakelijk was stond de PvdA er. Het gaat nu beter met de BV Nederland. Mensen moeten dit een keer terugzien in hun portemonnee: de PvdA-ministers in het kabinet zetten pas hun handtekening onder de begroting 2018 als de lerarensalarissen omhoog gaan en de koopkracht voor alle Nederlanders fatsoenlijk is verdeeld. Dit heeft nu prioriteit, al jaren zijn lonen de sluitpost en staat de koopkracht van veel mensen onder druk.

Politiek verslaggever Ron Fresen: “De PvdA heeft met de VVD overleg gehad over de begroting en daarin de zaak op scherp gezet. Asscher dreigt tussen de regels door dat de PvdA anders uit het kabinet stapt en de VVD dan maar alleen een begroting indient.”

Gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Morgen, vrijdag 30e, wordt om 17.00 uur precies bekend gemaakt wie de leden hebben aangewezen als lijsttrekker voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018. U kunt erbij zijn, Museum Kromhout, Hoogte Kadijk 147. De volgende ledenvergadering Amsterdam is donderdag 13 juli. Uitnodiging volgt.

Lokaal bestuur in de stadsdelen

Het zittende College van VVD, D66, SP wil op de valreep de lokale democratie kortwieken, bewoners zijn maar lastig. Het is met de kleinst mogelijke meerderheid doorgedrukt in de Gemeenteraad. Maar hoe zij het precies denken te gaan regelen, wordt ergens in juli in het College besproken en pas in september door de Gemeenteraad vastgesteld. Als Amsterdamse leden bespreken wij de opties op 13 juli. Het gaat de kant uit dat meedoen aan verkiezingen voor de adviesraden in de 22 buurtcombinaties gebruikt kan worden om nieuwe wegen in te slaan. En daar waar dit niet lukt meedoen met een PvdA in de buurt lijst. Een andere weg kan zijn via progressieve samenwerking, door samenwerking met buurtorganisaties als partner. Er lopen gesprekken maar alles is nog verkennend.

Pas na het besluit van de Gemeenteraad in september nemen wij onze eigen besluiten over de vorm van meedoen. Reserveer woensdag 20 september in uw agenda voor de ledenvergadering PvdA Zuidoost, maar dat kan nog veranderen. Wordt vervolgd.

Kort dag

Na de zomervakantie gaat de aanloop naar de verkiezingen 2018 in de hoogste versnelling. Het afdelingsbestuur heeft een stevige eerste inbreng geleverd voor het Amsterdamse verkiezingsprogramma. Dit is nu in de maak, in september leggen wij dit aan de leden in Zuidoost voor. Belangrijk is dan welke zaken wij als afdeling Zuidoost hoog op de politieke agenda willen hebben, in Amsterdam en in Zuidoost.

Deelname aan de verkiezing voor de adviescommissie Zuidoost wordt spannend. In welke vorm gaan wij het doen in de drie kieskringen: Gaasperdam, Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost. Houden wij weer een ledenverkiezing, als zich meerdere kandidaten melden, van onze politiek aanvoerder en de PvdA kandidaat voor de benoemde bestuurscommissie Zuidoost. Wie zijn de leden die de handschoen willen opnemen als PvdA kandidaat in de drie kieskringen voor de adviescommissie Zuidoost. Hoe gaan wij dat precies doen. Zodra de mist optrekt komt het afdelingsbestuur met voorstellen aan de leden.

Het politieke werk gaat gewoon door

De actie dat metro 53 gewoon blijft rijden tot CS lijkt effect te sorteren. Onze Henk Boldewijn trekt er hard aan. Het komt dinsdag 11 juli in de regioraad die over vervoer gaat. Er ligt een PvdA voorstel. Moet gaan lukken.

·        Woensdag 5 juli 19.00 uur komt het nieuwe ombudsteam Zuidoost bij elkaar om aanpak en werkplan te bespreken.

·        Woensdag 12 juli 20.00 vergadert het afdelingsbestuur met op de agenda o.a. een presentatie hoe campagne voeren via sociale media werkt.

Als u belangstelling hebt bij ombudsteam of bestuur aan te schuiven, geef dit door aan Stephano Stoffel: s.a.stoffel@kpnmail.nl

Het moet ook gezellig blijven

Donderdag 20 juli is er een PvdA afdelingsborrel om het politieke seizoen af te sluiten. Met een terugblik van fractie en bestuur en vooruitblik op de campage 2010. Uitnodiging volgt.

Ook deze zomer staat de PvdA weer op Kwakoe, zaterdag 22 en 29 juli. Als vorig jaar op standplaats Brasil.

Op zaterdag 5 augustus is Zuidoost ook vertegenwoordigd op de PvdA boot die mee doet aan Canal Pride.

De volgende ledenbrief ontvangt u voor 20 juli,

Nick Bolte, voorzitter.