Ledenbrief januari 2018

21 januari 2018

Ledenvergadering PvdA Zuidoost woensdag 31 januari 2018

Inloop vanaf 19:30 uur

Aanvang 20:00 uur

In De Nachtegaal Grubbehoeve 38 (achter CEC en parkeerterrein ingang bewonersruimte De Nachtegaal beneden middenstuk flat Grubbehoeve)

Op 21 maart 2018 wordt in Zuidoost een stadsdeelcommissie gekozen van twaalf leden. Zij worden per wijk gekozen, in elke wijk vier leden. In Zuidoost zijn er drie kieswijken. De twaalf gekozenen krijgen vier jaar lang de verantwoordelijkheid de bestuurders van gemeente en stadsdeel op de huid te zitten en het geluid van Zuidoost ook ongevraagd te laten horen. De ledenvergadering van 16 november heeft besloten dat de PvdA Zuidoost, net als in de andere stadsdelen, in alle drie de wijken met een lijst uitkomt:

PvdA Bijlmer Centrum (postcode 1102)

• PvdA Bijlmer Oost (postcode 1103-1104)

• PvdA Gaasperdam (postcode 1106-1107-1108-1109)

Oproep: alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor de lijst in de wijk waar zij wonen. Dit kan uiterlijk tot woensdag 24 januari 2018. Aanmelden kan per mail bij de voorzitter van de afdeling: boltebpm@wxs.nl Voor meer informatie: 4160553 / 0622071472.

Kandidaten krijgen de gelegenheid zich op de ledenvergadering 31 januari te presenteren. Op de vergadering bepalen de leden per kieskring via schriftelijke stemming de volgorde van de PvdA lijst in hun wijk. De ledenvergadering bekrachtigt de drie kandidatenlijsten die worden ingediend. Kandidaten moeten uiterlijk 31 januari een VOG verklaring inleveren (kosten kunnen gedeclareerd worden) en de bereidverklaring ondertekenen. Hierin is opgenomen dat zij maandelijks van de vergoeding die zij voor het commissiewerk ontvangen, de gebruikelijke afdracht aan de afdeling overmaken.

Onze kandidaten die door de bewoners zijn gekozen vormen samen de PvdA fractie in de stadsdeelcommissie Zuidoost. Zij staan achter het PvdA verkiezingsprogramma voor de stad en het stadsdeel. In de ledenbrief van december heeft u en samenvatting kunnen lezen van Thuis in een ongedeeld Zuidoost. Als vertegenwoordiger van uw wijk heeft u ook een eigen verantwoordelijkheid. Zo kiest de PvdA voor bouwen, meer en betaalbare woningen, ook in Zuidoost. Dit betekent echter niet dat elk bouwplan als vanzelfspreken op onze goedkeuring kan rekenen. Ook is op voorstel van Zuidoost in het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam opgenomen dat het extra geld om buurten op te knappen ingezet zal worden als buurtbudget waar de bewoners zelf over kunnen beslissen. Daar zullen wij op toezien. Het gaat dus ergens over.

De leden die het allemaal goed willen kunnen volgen kunnen terecht op de afdelingssite en zich ook aanmelden bij de facebookpagina van Stephano Stoffel, secretaris van het bestuur. Voor de periode tot de verkiezingen op 21 maart wordt een whatsapp groep aangemaakt van leden van de afdeling PvdA Zuidoost. De sociale media links waar de leden en belangstellenden de afdeling kunnen volgen:

Op de ledenvergadering 31 januari 2018 zal Nenita la Rose, kandidaat vanuit Zuidoost op plek vijf op de PvdA lijst voor de gemeenteraad haar campagne toelichten en een beroep doen op uw steun.

Het afdelingsbestuur PvdA Amsterdam Zuidoost.