29 april 2017

Geef uw mening op pvda.nl/toekomst

Met 38 zetels gingen wij het land redden. Rare kiezers toch die ‘ons’ succes belonen met 9 zetels.

Asscher: “ik ben niet van koopkrachtplaatjes”. Exit de modale kiezers die ‘ons’ succes niet in hun portemonnee terugzien. Zijn ‘progressief patriotisme’ vloert Samson. Ongeloofwaardig. Gebrek aan visie en passie wordt feilloos opgepikt door kiezers.

De kunst van het zwijgen. Over tweedeling terwijl het aandeel van de lonen in de nationale rijkdom jaar na jaar blijft dalen. Over de toekomst van Euro(pa), hoezo ‘Schnapps und Frauen’? Hypocriet.

Het eerlijke verhaal? Nederland overtreedt zelf al jarenlang het Groei- en Stabiliteitspact. Het overschot op wat jaarlijks binnen komt en weer buiten gaat, is twee keer hoger dan het afgesproken maximum. Met de knip op de beurs brengt Nederland Euro(pa) in gevaar. Zelfs de president van de Nederlandse Bank pleit al jaren voor hogere lonen. Kiezers vragen terecht waar hun aandeel in het succes blijft.

Het is tijd voor solidariteit, een wettelijke inkomensmaatregel met een gelijk bedrag in euro’s erbij. Steun aan de euro waar iederéén beter van wordt, onze voorwaarde om weer verantwoordelijkheid te nemen.

Spreiding van kennis, inkomen en macht is nostalgische noodzaak. Laten wij tot tegenspraak komen die niet louter cosmetisch is.

 

Nick Bolte