31 oktober 2016

Bezuiniging in Zuidoost en in gesprek met Samsom

Deze week staat er veel te gebeuren. Graag verwelkomen wij u:

· Woensdag 2 november 16.30 afdelingsborrel in De Smeltkroes, South East Bijlmerdreef 1289, aansluitend vertrek vanaf 17.30 naar het Stadhuis.

· Zaterdagavond 5 november vanaf 20.00 uur in gesprek met Diederik Samsom in De Nachtegaal, Grubbehoeve 38, tegelijk met loterij voor een goed doel.

Het wordt spannend. Woensdag wordt duidelijk hoe het verder gaat met bezuinigingen op de stadsdelen. Ook staat het voorbestaan van de Buurtwerkkamers Zuidoost op het spel. De brede commissie Financiën van de Gemeenteraad vergadert in de Boekmanzaal van de Stopera. Vanaf 18.00 uur doen de bestuurders van de stadsdelen hun verhaal, ook onze Muriel Dalgliesh. Vanaf 19.30 uur begint de bespreking van de voorstellen van B&W, kan er worden ingesproken en komen de moties in stemming. De PvdA heeft moties ingediend tegen de bezuiniging van 14 miljoen en voor het behoud van de Buurtwerkkamers. Wat gaan de collegepartijen doen? Het laatste nieuws is dat er een breed gesteunde motie komt om de twee helft van de bezuinigingen te schrappen. Nu de rest nog, de 7 miljoen die de stadsdelen al in 2017 moeten ophoesten. De wethouders van SP en VVD hebben toegezegd dat er een oplossing komt voor de Buurtwerkkamers Zuidoost, maar er is nog geen witte rook uit het College.

Aankomende woensdag 16.30 uur verzamelen wij in De Smeltkroes. Wij bespreken de laatste stand van zaken en praten elkaar bij. Om 17.30 uur nemen wij, de leden die meegaan, de metro richting Stopera om de debatten te volgen en onze mensen te ondersteunen.

Aankomende zaterdag 5 november maakt Diederik Samsom een ronde langs de Amsterdamse afdelingen. Deze eindigt tegen 20.00 uur in Zuidoost. Wij ontvangen hem in de Nachtegaal, de collectieve ruimte van en voor bewoners onder Grubbehoeve. Zaterdag 5 november is hier vanaf 17.00 uur een sponsorloterij waarvan de opbrengst geheel gaat naar KiKa, de strijd tegen kanker onder kinderen. Behalve lootjes voor gesponseerde prijzen is er gelegenheid tot een hapje en een drankje.

Wij sluiten ons hier bij aan. Diederik kan mee eten en wij gaan in informele sfeer met hem in gesprek waarom hij kandidaat is bij de aanstaande verkiezing van de politiek leider van de PvdA. Iedereen kan met hem van gedachte wisselen. Niet leden kunnen voor 2 euro lid worden.

Nick Bolte, voorzitter afdeling PvdA Zuidoost.