26 maart 2015, om 22:00, EBG Kerk, Kortvoort 73 - Amsterdam | EBG Kerk, Kortvoort 73 - Amsterdam

Jaarvergadering PvdA Zuidoost 2015

Het Afdelingsbestuur nodigt u uit voor de Jaarvergadering 2015, die gehouden zal worden op donderdag 26 maart aanstaande.

Aanvang       : 20.00 uur

Locatie         : EBG-kerk, Kortvoort 73 (langs de Karspeldreef)

Op deze avond zullen we ook terugblikken op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen die op 18 maart plaatsvinden.

Agenda:

 1. Opening (vaststellen agenda en mededelingen)
 2. Terugblik op de verkiezingen van de 18 maart en de laatste stand van zaken vanuit het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Zuidoost door Muriël Dalgliesh. En nieuws vanuit de Gemeenteraad door Henk Boldewijn.
 3. Pauze
 4. Jaarvergadering 2015:

Tijdens de jaarvergadering worden alle functionarissen herkozen of gekozen. Voor alle functies kunt u zich aanmelden. Als voor een functies meer kandidaten zijn, wordt op de vergadering gestemd. Het gaat om de volgende functies:

 • Voorzitter van het afdelingsbestuur
 • Secretaris van het afdelingsbestuur
 • Penningmeester van het afdelingsbestuur
 • Lid van het afdelingsbestuur
 • Gewestelijk afgevaardigde
 • Congresafgevaardigde
 1. Rondvraag
 2. Sluiting