25 februari 2016, om 20:00 | Bijlmer Sportcentrum

Afdelingsnetwerkborrel

Dit is de 2e afdelingsnetwerkborrel van de PvdA Afdeling Amsterdam Zuidoost. Tijdens de borrel kunnen partijgenoten, sympathisanten en belangstellenden met elkaar van gedachten wisselen over zowel lokale en landelijke politiek, maar natuurlijk ook over alledaagse zaken!

Programma:

Tijdens de borrel zullen verschillende afdelingsberstuursleden onderwerpen ter sprake brengen die in het belang zijn van en voor de afdeling, te weten:

  • Jeugdwerkloosheid
  • Kostendelersnorm
  • Werving vrijwilligers/bestuursleden
  • Sprekers 1 mei viering
  • 4 mei herdenking

Graag zien wij u donderdag de 25ste!

Namens het gehele afdelingsbestuur